30 lipca 2009

Sketchbook lipiec/sierpień 2009
haiku na temat plaży
(#10)


hundreds of turtles
on the Galapagos beach -
new life just begins

setki żółwi
na plaży w Galapagos -
nowe życie właśnie się zaczyna


28 lipca 2009

Haiga na stronie WHA Haiga Contest lipiec 2009



wakacje na wsi -
słuchając śpiewu ptaków
wspominam dzieciństwo

i na blogu Евгений Иванов

отдых на даче.
слушая пение птиц,
вспоминаю детство

tłumaczenie: Евгений Иванов

suknia z dekoltem
z drżeniem rąk trzymam koszyk
gdy zrywasz maliny
wskazuję ci te
rosnące najniżej

19 lipca 2009

moja czereśnio
czemu tracisz liście -
przecież nie umieram

14 lipca 2009

Publikacja w Sketchbook pt. "W moim ogrodzie / In my garden" maj/czerwiec 2009


a white lawn -
less and less cherry petals
on the trees

biały trawnik -
coraz mniej płatków wiśni
na drzewach


sunny morning -
under a tree ants build
a new anthill

słoneczny ranek -
pod drzewem mrówki budują
nowe mrowisko


may afternoon -
with cockchafer in his beak
the blackbird struts

majowe popołudnie -
kos kroczy(skacze)
z chrabąszczem w dziobie


two butterflies
a cabbage butterfly
and his shadow

dwa motyle -
bielinek
i jego cień


an old tree -
through the leaves I see
pigeons in the nest

stare drzewo -
poprzez liście widzę
gołębia w gnieździe


trapped -
fly, buterfly, grasshopper
in one spider web

uwięzione -
mucha, motyl, konik polny
w sieci pająka


blackcurrant bushes
so many ladybirds
on its leaves

krzaki czarnej porzeczki -
tak dużo biedronek
na ich liściach


chaffing song -
jumping from branch to branch
a pair of birds

śpiew zięby -
z gałęzi na gałąź skacze
para ptaków (samiec za samicą)

13 lipca 2009

słoneczniki -
jak pięknie zakwitły
na obrazie Van Gogh'a

9 lipca 2009

wyścig do w.c. -
tym razem przegrałem
z biegunką

4 lipca 2009


dla przyjaciela +

3 lipca 2009

krople wody
na świerkowych igłach -
jeszcze pachnie deszczem