29 kwietnia 2014

paralyzed grandpa -
in the hands of grandson
unfinished kite

sparaliżowany dziadek -
w rękach wnuka
niedokończony latawiec

26 kwietnia 2014

119 WHA Haiga Contest  haiku - Adam Augustin, zdjęcie - ja :)


to już ostatnia
tajemnica bolesna
cichnie różaniec

6 kwietnia 2014

śnieżyca –
na progu stajni
skulone wróble

snowstorm –
on the stable’s threshold
huddled sparrows

wietrzny dzień –
na ogrodowej ścieżce
dojrzałe jabłka

windy day –
on the garden path
ripe apples

1 kwietnia 2014

Znalezione w internecie
Fajny plakat zrobiliPokonkursowa publikacja  Green Pencil 


after storm –
on a park path
bird’s nest

po wichurze –
na parkowej ścieżce
ptasie gniazdo

după furtună –
pe cărarea din parc
cuibul păsării

tłumaczenie na rumuński Eduard Tară