3 marca 2014

W Daily Haiga moja kolejna haiga


letnie popołudnie -
dźwięk dzwonów
wypełnia park

5 komentarzy: