6 kwietnia 2014

śnieżyca –
na progu stajni
skulone wróble

snowstorm –
on the stable’s threshold
huddled sparrows

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz